Uluslar Arası   İlişkiler Ve Avrupa Birliği

ANA SAYFA

YABANCI DİL  BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİN KAYIPSIZ TERCİH YAPABİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI


ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

TM-2       Programın Amacı
       Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümünün amacı, uluslararası ilişkilerin yapısı, işleyişi, aktörleri konusunda, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler arasında bağlantı kurarak, uluslararası ilişkiler sisteminde yer alan olay ve olguların bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kuramları tanıtmak; uluslararası sistemi barışçıl ve insancıl yönde şekillendirmek, ABnin yapısı, işleyişi ve yönelimleri konusunda gerekli bilgilere sahip elemanlar yetiştirmektir.

       Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
        Bölümün disiplinlerarası bir anlayışla hazırlanan ders programında, alan dersleri kapsamında; Siyaset Bilimine Giriş, Uluslararası İlişkilere Giriş, Siyasi Düşünceler Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyaset Sosyolojisi, Avrupa Tarihi, Entegrasyon Teorileri ve Avrupa Birliği, Uluslararası Örgütler, İnsan Hakları, Güvenlik ve Strateji, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Türk Dış Politikası, Avrupa Birliği Hukuku, Bölgesel Sorunlar, Avrupa Birliğinin Kurumsal Yapısı, Türkiyenin Sosyoekonomik Yapısı, Uluslararası Politika, Osmanlı Diplomasi Tarihi, Rekabet Hukuku ve Gümrük Birliği, Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci, Türkiyede Siyasal Yaşam, Güncel Sorunlar, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Yapıları, Demokrasi Teorisi, Uluslararası Küresel Örgütler, Sınır Aşan Sular Sorunu ve Uluslararası İlişkiler, İktisadi Düşünce Tarihi, Uluslararası Siyasi Coğrafya, Siyasal Modernleşme, Siyasi Tarih okutulmaktadır. Programda Alan Dışı Zorunlu Dersler olarak da Anayasa Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Bilgi İşlem, Genel Matematik, İktisada Giriş, İngilizce, İstatistik, Kamu Maliyesi, Kamu Yönetimine Giriş, Makro Ekonominin Temelleri, Temel Hukuk Bilgisi, Türk Dili, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İktisat, Uygarlık Tarihi yer almaktadır.

       Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
       Bölümün lisans derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Dışişleri Bakanlığında, uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde ve medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2010>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc