Muhasebe Bilgi Sistemleri

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ (YÜKSEKOKUL)

EA


  Küreselleşen dünyada işletmeler 24 saat sürekli yaşamakta ve faaliyet göstermektedirler. Dünyanın bir yerinde bir işletme gece uyurken, diğer bir yerindeki bir işletme gündüz çalışıyor olduğundan, sürekli 24 saat bilgilenme, bilgilendirme ve raporlama, iletişim teknolojisinin yarattığı olanaklar nedeniyle çok önemli duruma gelmiştir. Bugün iletişim ve bilgi teknolojilerine uygun değişim gösteren işletmelerde, işletmenin farklı bölümleri arasındaki bilgi akışı için internet kullanılmakta ve müşteriler, satıcılar, işçi-işveren sendikaları, kredi verenler, rakipler, halk, devlet, piyasalar, borsalar, borsalar hakkında bilgi oluşturma, bilginin yönetimi ve bilginin kullanımı yeteneğine sahip olan işletmeler, kazanan işletmeler olmaktadır.


                Temel dil derslerinin yanı sıra, temel muhasebe, matematik, bilgisayar ve istatistik derslerinin verildiği ilk yılın ardından ders konuları önemli alt başlıklar halinde uygulama destekli olarak verilmeye başlanmaktadır. Bölüm de gelişen teknolojinin gereği olarak bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime önem vermektedir. Muhasebe alanında bilgi sistemleri geliştirilmesi, maliyet muhasebesi ve iş hayatında sıklıkla kullanılan muhasebe yazılımları konularında bilgisayar kullanımını içeren eğitim programları uygulanmaktadır. Tüm programların uygulanmasında okulun ana prensibi doğrultusunda İngilizce ve Fransızca dillerinin muhasebe ve yönetim alanında etkin bir şekilde kullanılabilmesine yönelik dil, çeviri, raporlama, ticari yazışma ve kültür dersleri de önem taşımaktadır.


                     Eğitim süresince edinilen bilgilerin mezuniyet öncesinde iş deneyimi ile pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerin 2. ve 3. sınıfların yaz dönemlerinde en az birer ay olmak üzere staj yapma zorunlulukları vardır. Bu sayede, edinilen kuramsal bilgilerin iş ortamındaki uygulamaları hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

              Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümü mezunları genel olarak finans, bankacılık, denetleme, sigortacılık alanlarında yerel ve uluslararası kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN        TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2017>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc