Mütercim-Tercümanlık

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALM., FRA., İNG.)

DİL

       Programın Amacı        

       Mütercim-Tercümanlık programı, yabancı dilde yazılmış bir metnin Türkçeye yazılı olarak nasıl çevrileceği (mütercim) ve yabancı dille yapılan bir konuşmanın Türkçeye bir dile nasıl çevrileceği (tercümanlık) konularında eğitim yapar.


       Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

       Bu programda  çevirisi yapılacak dilin özellikleri; gramer yapısı, sözcüklerin değişik anlamları, çeviri teknikleri vb. konusunda eğitim yapılır. Dersler genellikle kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür, öğrenciler fakülte gerektiğinde fakültenin dil laboratuarlarından yararlanmaktadırlar.


       Gereken Nitelikler

       Mütercim -tercümanlık programına gireceklerin ise zengin bir genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı ve geniş bir sözcük dağarcığına sahip olmaları gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir. Mütercim tercümanlık programına girmek için  genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir belleğe sahip olmak gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir.

       Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

        Bu programı bitirenlere “Mütercim-Tercüman” unvanı verilmektedir.Tercümanın işi iki türlüdür. Birincisi “eşzamanlı tercüme” olup bir dilde konuşulanları, konuşma devam ederken, aynı zamanda, başka bir dile çevirmedir. Bu tip tercüme uluslararası konferanslarda çok gereklidir. Elektronik araçların gelişmesi ile bu alanda da ilerlemeler olmuştur. Tercüman, konferans salonunun arkasında bir kabinde oturur ve kulaklık ile konuşmacının söylediklerini dinlerken aynı anda mikrofona, konuşulanların tercümesini söyler. Dinleyiciler de bunu kulaklıkları ile dinlerler. Eşzamanlı tercümede, tercüman konuşmacıyı çok dikkatle dinlemek, onun jest ve mimiklerini izlemek zorundadır. Bu da çok iyi bir lisan bilgisini, dikkatli ve sabırlı olmayı gerektirir.

       İkinci tür tercümede, konuşmasını bitirdikten sonra tercüman söylenenleri çevirir. Bu tür tercümede her cümle iki defa söylendiğinden zaman alıcıdır. Bu tercümede de tercüman konuşmacının söylediklerini hatırda tutmak ve konuşmayı değiştirmeden çevirmek zorundadır.Mütercim ise bir dille yazılmış bir metni başka bir dile (Türkçeye) çevirir.


       Çalışma Alanları

       Mütercim- tercümanlar  kamu kuruluşlarını, uluslar arası ilişkileri olan şirketlerin tercüme bürolarında  mütercim, turizm sektöründe  tercüman olarak çalışabilirler. Mütercim-tercümanların iş bulma olanakları,eğitimini aldıkları  dile göre değişiklik gösterir.  İngilizce uluslar arası iletişim dili olduğundan, İngilizce bilen mütercim ve tercümanların iş bulma olasılıkları, bu mesleği Almanca ve Fransızca dilinde kazananlarınkinden  çok daha fazladır.

       Mütercim-tercümanlık programı mezunlarından Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar İngilizce derslerini okutmak üzere öğretmen olarak atanabilirler.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN         TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2017>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc